GOVERNING BODY
1Sri S.S. Kamath President
2Sri M Annappa Pai Vice President
3Sri M Ranganath Bhat Honorary Secretary
4Sri P Gopalakrishna ShenoyTreasurer
5Sri M Vaman KamathAlternate Treasurer
6Sri Maroor Sudhir PaiMember
7Sri M Ganesh Kamath Member
8Sri Kochikar Sudhakar PaiMember
9Sri Basty Purushotham ShenoyMember
10Sri M. Padmanabha PaiMember
11Sri Gopalkrishna ShenoyMember
12Sri K Suresh KamathMember
13Sri Kasturi Shrikanth PaiMember
14Dr. P. Umananda MallyaMember
15Sri M M KamathSpecial Invitee

Mrs. Latamaheswari K B                     Principal

Sri. Gopalakrishna Shetty K M            Dean

 1,916 total,  1 today